12. četa 4. Mušketýrského - tuto slavnou jednotku jistě není nutné zájemcům o vojenství představovat. I my jsme se nechali inspirovat známou knihou Patricka Ryana "Jak jsem vyhrál válku" a v roce 2002 (znovu)oživili 12. mušketýrskou četu. I když 4th Batt. of Musketeers ve skutečnosti nikdy neexistoval, pro historické ztvárnění se nám jeví jako velmi vhodný. Jak si může každý přečíst ve výše zmiňované knize, Mušketýři se mj. zúčastnili všech klíčových tažení Britského impéria za II. světové války - snad vyjma Tichomoří.

V jednotce mají početní převahu zkušení vojáci z ostatních historických družstev VHK ERIKA BRNO, kteří v battledressu hledají útočiště před německým drilem či sovětskými politruky. Všichni příslušníci se snaží co nejvíce podobat svým vzorům v knize a to jak dobovou výstrojí a výzbrojí, tak i cíli svého snažení. Odpoutat jejich pozornost chvályhodnějším směrem se snaží velitel 12. čety, Lt. Goodbody, ale stejně jako v knižní předloze nemá úspěch . . .

Jednotka se pravidelně účastní kvalitních vojensko-historických ukázek a některé i v rámci klubu sama pořádá. Díky vysoké úrovni výcviku a vystrojenosti se členové družstva rovněž zúčastnili natáčení několika hraných i dokumentárních filmů, jako např. "Krysy pouště" nebo "Tobruk" .

Zajímavostí je vysoká vybavenost družstva plavidly pro operace na vodě. Kromě zmenšené repliky útočného výsadkového člunu "LCA" používají členové při specializovaných akcích i "Cockle kayak" - dvoumístný kajak, užívaný zvláštními jednotkami Commandos.

Družstvo je v kontaktu se zahraničními jednotkami stejného zaměření jak v Evropě, tak i v USA a plánuje účast i na akcích mimo Českou republiku.